Metsäkonealan neuvottelutulos on hyväksytty

Koneyrittäjien hallitus (29.2.2024) ja Teollisuusliiton hallitus (22.2.2024) ovat hyväksyneet neuvottelijoiden esittämän ja 21.2.2024 saavutetun metsäkonealan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen.

Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.2.2024–31.1.2026.

Palkkojen yleiskorotukset ovat:

1.5.2024 0,55 €/h
1.5.2025 0,50 €/h

Vuorolisät 1.5.2024 lukien ovat Iltavuorolisä 1,15 euroa/h ja Yövuorolisä 2,30 euroa/h.

Suoritepalkkojen palkantarkistukset

Mikäli Koneyrittäjät ry:n jäsenyrityksissä ei ensisijaisesti työnantajan ja luottamusmiehen välillä muuta sovita, suoritepalkkojen perusteet tarkistetaan siten, että yleiskorotuksen mukainen palkankorotus toteutuu 1.5.2024 ja 1.5.2025 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Merkittävimpiä tekstimuutoksia

Sopimus sisältää tekstimuutoksia mm. terminaalitöiden 1- ja keskeytyvän 2-vuorotyön huomioimisen sekä jaksotyöpöytäkirjojen soveltaminen niihin. Samoin selkiytettiin jäsenyrityksissä tapahtuvaa sopimista.

Matkakustannusten korvaukset 1.3.2024 lukien

Henkilöauto 0,57 euroa/km
Lisähenkilö 0,04 euroa/km
Huoltoajo 0,61 euroa/km
Ylläpitokorvaus 42 euroa/yöpymisvrk
Ateriakorvaus 12,75 euroa/pvä
Korotettu ateriakorvaus 22,35 euroa/pvä

Lisätietoja