Koneyrittäjille ja Teollisuusliitolle neuvottelutulos metsäkonealalla

Koneyrittäjät ja Teollisuusliitto saavuttivat keskiviikkona 21.2. neuvottelutuloksen kaksivuotisesta metsäkonealan työehtosopimuksesta ajalle 1.3.2024–31.1.2026. Neuvottelutulos sisältää kumpanakin vuotena tehtävät palkantarkistukset.

Neuvottelutulos etenee seuraavaksi osapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun sopimusosapuolien hallinnot ovat sen hyväksyneet.

Lisätietoja

  • Jari Sirviö, 0400 361 925, Teollisuusliitto
  • Matti Peltola, 040 900 9412, Koneyrittäjät