Metsäalan työehtosopimusneuvottelut

Teollisuusliiton irtisanoman metsäalan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1.2024. Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi ovat käynnissä. Aiemman työehtosopimuksen määräyksiä noudatetaan, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.