Edellä muutosta – Teollisuusliiton strategia vuosille 2023–2028

Teollisuusliiton liittokokous hyväksyi 24.5.2023 uuden strategian, joka sisältää liiton toiminnan päälinjaukset vuoteen 2028 saakka. Linjaukset perustuvat ammattiosastojen tekemiin esityksiin ja liittokokouksessa tehtyihin päätöksiin. Strategiaa valmisteltiin yli kaksi vuotta.

Strategia on tehty siksi, että Teollisuusliitto kehittyy entistä vahvemmaksi ja pystyy kaikissa tilanteissa puolustamaan jäseniään työelämässä ja yhteiskunnassa. Strategian avulla liitto pystyy toimimaan ennakoivasti, edellä muutosta.

Periaatteina yhteisvoima, sopiminen ja neuvokkuus

Teollisuusliiton toiminta pohjautuu kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen perinteisiin arvoihin eli jäsenlähtöisyyteen, solidaarisuuteen, tasa-arvoon ja heikompien puolustamiseen. Arvot ohjaavat sitä, miten toimimme suhteessa jäseniin ja yhteiskuntaan. Toteutamme arvojamme seuraavilla periaatteilla, jotka hyväksyttiin liittokokouksessa vuonna 2017:

  • Yhteisvoima: Teemme asiat yhdessä. Pidämme jokaista jäsentämme yhtä tärkeänä.
  • Sopiminen: Teemme rehtiä ja aktiivista yhteistyötä. Edistämme hyvää työelämää ja kestävää kehitystä.
  • Neuvokkuus: Uskallamme uudistaa ja uudistua. Kehitämme ja jaamme asiantuntemustamme.

Teollisuusliitosta vaikuttavin ja vetovoimaisin ammattiliitto

Teollisuusliiton visio eli tulevaisuudenkuva sijoittuu vuoteen 2028. Visio kertoo siitä, minkälaista Teollisuusliittoa ja työelämää rakennamme. Visio on kirjoitettu jäsenen näkökulmasta, ja se löytyy kokonaisuudessaan strategia-asiakirjasta.

Visiossamme Teollisuusliitto on vuonna 2028 Suomen vaikuttavin ja vetovoimaisin ammattiliitto. Teollisuusliiton jäsenten työehdot on turvattu yleissitovilla työehtosopimuksilla. Edunvalvonnan selkäranka ovat neuvokkaat ja hyvinvoivat luottamushenkilöt, joilla on Suomen paras osaamistaso. Henkilöstö, luottamushenkilöt ja muut aktiivit muodostavat Suomen taitavimman neuvotteluorganisaation. Liitto tunnetaan vahvasta ja yhteisöllisestä edunvalvonnasta.

Tavoitteita neljälle toimintalohkolle

Strategia pitää sisällään yhteensä 45 tavoitetta. Niiden tarkoituksena on kehittää Teollisuusliiton työmarkkinatoimintaa, järjestöllistä vahvuutta, yhteiskuntavaikuttamista ja toiminnan mahdollistajia, kuten koulutusta ja viestintää. Tavoitteet antavat suuntaviivat toiminnalle vuosina 2023–2028. Ne voidaan tiivistää näin:

  1. Työmarkkinatoiminnassa painotamme yleissitovien työehtosopimusten ja pääluottamusmiesten sekä muiden luottamustehtäviin valittujen aseman turvaamista ja parantamista. Vahvistamme neuvotteluasemaamme valtakunnallisesti ja työpaikoilla. Lisäämme jäsenten osallistumista työehtojen kehittämiseen.
  2. Järjestöllisen vahvuuden kehittämisessä painotamme järjestäytymisasteen nostamista sekä liitto-organisaation lujittamista. Laajennamme sitä osaa jäsenistöstä, joka osallistuu liiton toimintaan.
  3. Yhteiskuntavaikuttamisessa painotamme työntekijöiden ja ammattiliittojen oikeuksien lisäämistä. Vaikuttamisella tuetaan työmarkkinatoiminnan tavoitteita. Tuomme liiton jäsenille tärkeitä asioita sekä jäsenten mielipiteitä esille yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lisäämme jäsenten osallisuutta yhteiskunnassa.
  4. Mahdollistajien kehittämisessä panostamme jäsenten ja aktiivien palveluiden päivittämiseen, tiedonsaannin ja viestinnän kehittämiseen. Kasvatamme luottamushenkilöiden ja henkilökunnan osaamista. Pidämme huolen liiton toiminnan ajanmukaisuudesta ja vakavaraisuudesta.

Miten strategiaa toteutetaan?

Strategian tavoitteet toteutuvat, kun ne otetaan mukaan jokapäiväiseen toimintaan koko liitossa. Strategia koskettaa myös ammattiosastoja. Lisäksi strategiasta nostetaan vuosittaisia painopisteitä sillä perusteella, mikä on ajankohtaista ja tarpeellista. Painopisteet valitsee Teollisuusliiton hallitus, ja ne ohjaavat seuraavan vuoden toimintaa. Strategian ja toiminnan onnistumista seurataan ja mitataan useilla eri tunnusluvuilla.