Strategiamme ja arvomme

Teollisuusliitolle on tehty strategia, jotta voisimme kehittää liittoa yhdessä. Strategia on vuoteen 2023 ulottuva toimintasuunnitelma, jota noudattamalla parannamme liiton jäsenten etuja ja asemaa yhteiskunnassa sekä kasvatamme joukkovoimaa.

Teollisuusliitto on osa suomalaista yhteiskuntaa ja maailmaa. Sen sijaan, että vain reagoisimme ympärillämme tapahtuviin muutoksiin, meidän täytyy ennakoida, mitä tapahtuu jäsenten arjessa, työpaikoilla, työmarkkinoilla, politiikassa ja taloudessa. Siten voimme toimia ajoissa, ja jopa vaikuttaa tulevaan.

Ennakoivalla toiminnalla liitto voi vähentää epävarmuuden tunnetta, joka usein liittyy muutokseen. Maailma muuttuu kovaa vauhtia. Globalisaatio, digitalisaatio, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja ihmisten liikkuvuuden lisääntyminen kuvaavat suurimpia muutoksia. Muutokset ympäröivässä maailmassa eivät voi olla muuttamatta myös työelämää.

Työehtosopimukset yhä keskiössä

Työehtosopimukset ovat edelleen keskeisin väline, jolla liitto parantaa jäsenten etuja ja asemaa. Tapa, jolla niistä neuvotellaan, on myös murrosvaiheessa. Työnantajat ovat sulkeneet oven laajoilta kolmikantaisilta sopimuksilta kuten tupoilta. Palkat ja muut työsuhteen ehdot ovat siirtyneet pelkästään ammattiliittojen ja työnantajaliittojen neuvoteltaviksi.

Strategiamme perustana on Teollisuusliiton arvopohja. Arvojemme mukaisesti:

  • Uskomme yhteisvoimaan. Teollisuusliitossa jäsenet voivat vaikuttaa omiin ja yhteisiin asioihin, muuttaa maailmaa. Teemme asiat yhdessä. Pidämme jokaista jäsentämme yhtä tärkeänä.
  • Uskomme sopimiseen. Sopimisella kehitämme jäsenten etuja ja asemaa sekä vahvistamme keskinäistä luottamusta. Teemme rehtiä ja aktiivista yhteistyötä. Edistämme hyvää työelämää ja kestävää kehitystä.
  • Uskomme neuvokkuuteen. Jäsenten ja henkilökunnan osaaminen ja luovuus ovat Teollisuusliiton vahvuus. Uskallamme uudistaa ja uudistua. Kehitämme ja jaamme asiantuntemusta.

Strategialla tavoittelemme mahdollisuuksia ja turvaa jäsenille. Konkreettisesti se tarkoittaa muun muassa parempaa toimeentuloa ja työllisyyttä, laadukkaita ja kehittyviä töitä sekä tuntuvaa tukea muutostilanteissa.

Strategiamme tavoitteena on myös päivittää ay-toimintaa. Se tarkoittaa entistä enemmän osallistumista ja osallisuutta, sujuvampaa yhteispeliä liitossa ja näkyvämpää jäsenten puolesta puhumista.

Liiton valtuusto ohjaa

Toteutamme tavoitteita palasina, osana päivittäistä työtä ja sen kehittämistä. Välineitä voi kuitenkin tarkastella myös laajoina toimintakokonaisuuksina:

  • Työehtosopimuksien ja neuvottelutoiminnan kehittäminen
  • Yhteiskuntavaikuttamisen lisääminen
  • Aluetoimistoverkoston, aluetoiminnan ja ammattiosastojen kehittäminen
  • Järjestäytymisen ja jäsenten aktivoinnin parantaminen
  • Jäsenpalvelun kehittäminen sekä tiedon ja osaamisen jakaminen
  • Henkilöstön osaamisen ja johtamisen kehittäminen

Teollisuusliiton valtuusto ohjaa liiton kehittämisen ja toiminnansuunnittelun suuria linjoja. Valtuusto päättää yhdestä tai useammasta toiminnan painopisteestä, joiden ympärille rakennetaan liiton seuraavan vuoden toiminta. Tarkoitus on, että myös ammattiosastot ottavat valtuuston asettamat tavoitteet huomioon omassa toiminnassaan.