Suhdannebarometri

Teollisuusliiton suhdannebarometrin aineisto kerätään suhdannekyselyn avulla neljännesvuosittain. Pääluottamusmiehille tehdään erillinen suhdannekysely koskien heidän työpaikkansa tuotannon ja työllisyyden ja talouden tilaa ja arvioitua kehityssuuntaa. Näiden kyselytietojen pohjalta muodostetaan suhdannebarometri metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden osalta.

Suhdannebarometri 2024

Suhdannebarometri 2023