Jäsenkyselyn edustavuus

Työmarkkinoiden käytettävissä olevien jäsenten ja kyselyyn vastanneiden ikäjakaumat

Kyselyyn vastanneet ja Teollisuusliiton kaikki työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet

Kyselyyn vastanneet ja Teollisuusliiton kaikki työmarkkinoiden käytettävissä olevat jäsenet.

Palaa Jäsentutkimus 2023 -sivulle