Ohjeistus Teollisuusliitto ry:n jäsenten työnantajille tai jäsenmaksujen tilittäjille

Liiton numero on 015
Y-tunnus 0201717-2

Jäsenmaksu vuonna 2023 ja 2024 on 1 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. (Huom! Joulukuussa ansaitut palkat maksetaan joulukuun 2023 viitteillä).

Jäsenmaksujen perintä

Teollisuusliiton jäsenet sopivat työnantajansa kanssa jäsenmaksujen perinnästä. Jäsenet toimittavat työnantajalle tai tämän edustajalle täytetyn jäsenmaksujen perintävaltakirjan tai kopion sähköisestä liittymislomakkeesta.

Perintävaltakirja täytetään aina, kun jäsen liittyy uudeksi jäseneksi sekä kun jäsenen työpaikka tai ammattiosasto vaihtuu. Valtakirja täytetään uudestaan myös niissä tapauksissa, joissa jäsenen työsuhde on katkennut esimerkiksi armeijan tai opiskelun vuoksi ja jäsen palaa saman työnantajan palvelukseen työnantajaperintään.

Teollisuusliiton liittymislomake/jäsenmaksun perintävaltakirja on neliosainen, joista päällimmäinen kappale on työnantajalle, toinen kappale liitolle, kolmas kappale osastolle ja neljäs kappale jäsenelle.

Työnantaja merkitsee liittymislomakkeeseen/perintävaltakirjaan

 • Työnantajan nimen, osoitteen ja yhteystiedot,
 • Y-tunnuksen,
 • Asianhoitajan tiedot,
 • Työntekijän toimipaikan nimi- ja osoitetiedot.

Työnantaja tai tämän edustaja allekirjoittaa liittymislomakkeen/jäsenmaksun perintävaltakirjan ja merkitsee lomakkeeseen jäsenmaksuperinnän alkamispäivämäärän. Myös jäsen päivää ja allekirjoittaa sopimuksen.

Sähköinen perintäsopimus on pätevä ilman jäseneksi liittyvän allekirjoitusta. Liittymispäivämäärä määräytyy sisäänkirjoituspäivämäärällä.

Uuden jäsenen liittyessä pyydämme työnantajia erityisesti huomioimaan, että jäsenmaksujen perintä ei voi alkaa jäsenen allekirjoituspäivämäärää aikaisemmin. Jäsenmaksujen perintä ei myöskään voi alkaa takautuvasti.

Jäsenmaksujen tilitys

Perityt jäsenmaksut tilitetään palkanmaksukausittain Teollisuusliiton tilille. Työnantaja saa jäsenyysyksiköstä tarvittavat pankki- ja viitenumerotiedot, kun olemme vastaanottaneet täytetyn jäsenmaksun perintäsopimuksen. Jokaisesta jäsenen kohdalla jäsenmaksuperinnästä on tehtävä erillinen sopimus.

Futunio Oy toimittaa työnantajille joulukuun aikana seuraavan vuoden jäsenmaksujen tilittämistä varten viitelistat.

Perittyjen jäsenmaksujen jäsenkohtainen selvittäminen

Jäsenkohtaiset selvitykset perityistä jäsenmaksuista pyydämme lähettämään Futunio Oy:n selvityspalveluun vähintään puolivuosittain. Tammi–kesäkuun selvitykset pitää lähettää elokuussa ja heinä–joulukuun selvitykset tammikuussa.

Voitte lähettää selvitykset perintä- ja selvitysluettelolla, konekielisessä muodossa tai pankkiyhteysohjelmalla osoitteella: Futunio Oy, Selvityspalvelu, Äyritie 8 E, 01510 Vantaa.

Jäsenmaksuselvitykset voi toimittaa myös Futunion ilmaisella Selvitys+ -palvelulla. Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä yrityksen y-tunnuksella ja omalla sähköpostiosoitteella, jonka jälkeen selvitykset pystyy ilmoittamaan suojatulla yhteydellä. Palvelu löytyy osoitteesta www.selvitysplus.fi.

Ohje AY-jäsenmaksuselvitysten välittämiseen konekielisessä muodossa PDF

Selvityksessä tarvittavat tiedot

 • Työnantajan nimi
 • Tilittäjänumero tai y-tunnus
 • Selvitysjakson alkamis- ja loppumispäivät
 • Jäsenen henkilötunnus
 • Jäsenen nimi
 • Liittonumero (015)
 • Osastotieto (jäsenen perintäsopimuksesta)
 • Jäsenmaksut yhteensä
 • Perintäaika, jos poikkeaa luettelon ajalta -tiedosta
 • Poikkeavuuden syy ja tieto, miltä ajalta
 • Luettelon loppusumma

Lisätietoja ja ohjeita saa sähköpostitse osoitteesta [email protected] tai puhelimitse numerosta (09) 7771 9745.

Jäsenmaksutiedot verottajalle

Teollisuusliitto ja Avoin Työttömyyskassa ilmoittavat verottajalle helmikuussa jäsentensä edellisen vuoden jäsenmaksutiedot. Siksi on erittäin tärkeää, että työnantajat / tilittäjät lähettävät jäsenkohtaiset selvitykset edelliseltä vuodelta Futunio Oy:n selvityspalveluun tammikuun loppuun mennessä.

Ohjeita pientilittäjille

Jos työnantajalla on enintään yhdeksän Teollisuusliiton jäsenen jäsenmaksua tilitettävänään, jäsenmaksut ja niihin liittyvät selvitystiedot voi hoitaa niin sanotusti pientilittäjänä.

Kun työnantaja perii jäsenen jäsenmaksuja, jäsenmaksuselvitykset sisältyvät jäsenmaksukohtaisiin viitenumeroihin. Viitenumerot työnantaja saa ilmoitettuaan liitolle haluavansa pientilittäjäksi. Jos käytät kuukausittain vaihtuvia, henkilökohtaisia viitenumeroita, sinun ei tarvitse toimittaa erillisiä selvitystietoja liittoon. Viitenumeron avulla maksu kohdistuu suoraan kyseisen henkilön tietoihin ja sille kuukaudelle, jonka viitettä laskuttaessa on käytetty.

Jos työnantajan palvelukseen tulee uusia Teollisuusliiton jäseniä, joiden jäsenmaksut tilitetään pientilitysjärjestelmällä, jäsenen perintäsopimus lähetetään Teollisuusliiton jäsenrekisteriin. Kun perintäsopimus on tallennettu, jäsenrekisteristä postitetaan uusi viitelista työnantajalle.

Jos palveluksessanne ei ole enää liittomme jäseniä, pyydämme ilmoittamaan siitä palvelunumeroomme 020 774 1190 tai [email protected].

Ammattiyhdistysjäsenmaksun perinnän päättyminen

Mikäli työnantajan palveluksessa olevan henkilön ay-jäsenmaksun perintä päättyy, tulee siitä ilmoitta Teollisuusliittoon. Ilmoituksen perinnän päättymisestä voi tehdä tällä hetkellä ainoastaan suojatulla sähköpostiyhteydellä tai postitse oheisella lomakkeella.

Vastaanottajan sähköpostiosoite on [email protected].

Ilmoita seuraavat tiedot

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Henkilötunnus
 • Perinnän päättymispäivä
 • Perinnän päättymisen syy
 • Työnantaja
 • Y-tunnus (ta-tunnus)