Ohjeistus Teollisuusliitto ry:n jäsenten työnantajille tai jäsenmaksujen tilittäjille

Liiton numero on 015
Y-tunnus 0201717-2
Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,74 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta.

Liiton jäsenmaksutili:
DANSKE BANK Oyj

IBAN: FI96 8000 1700 0707 00
BIC: DABAFIHH

HUOM! Tilinumero tulee muuttumaan vuodenvaihteessa.

Huom. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n (lto 008) ja Puuliitto ry:n (lto 021) osalta jäsenmaksut tilitetään vanhoilla viitteillä ja jäsenkohtaiset selvitykset tehdään tälle vuodelle annettujen ohjeiden mukaan.

Liiton joulukuussa kokoontuva valtuusto päättää jäsenmaksuprosentista vuodelle 2018. Lähetämme työnantajille ohjeet ja viitteet jäsenmaksujen tilittämiseksi joulukuun loppupuolella. Jäsenmaksuviitteet muuttuvat osastokohtaisiksi. Liittofuusion takia osastonumerot muuttuvat, joten toimitamme teille jäsenkohtaiset osastonumerot viitteiden mukana.

Jäsenmaksujen perintä

Teollisuusliiton Työttömyyskassan jäsenet sopivat työantajansa kanssa jäsenmaksujen perinnästä. Jäsenet toimittavat työnantajalle tai tämän edustajalle täytetyn jäsenmaksujen perintävaltakirjan tai kopion sähköisestä liittymislomakkeesta.

Perintävaltakirja täytetään aina kun jäsen liittyy uudeksi jäseneksi sekä kun jäsenen työpaikka tai ammattiosasto vaihtuu. Valtakirja täytetään uudestaan myös niissä tapauksissa, joissa jäsenen työsuhde on katkennut esimerkiksi armeijan tai opiskelun vuoksi ja jäsen palaa saman työnantajan palvelukseen työnantajaperintään.

Teollisuusliiton Työttömyyskassan liittymislomake/jäsenmaksun perintävaltakirja on neliosainen, joista päällimmäinen kappale on työnantajalle, toinen kappale liitolle, kolmas kappale osastolle ja neljäs kappale jäsenelle.

Työnantaja merkitsee liittymislomakkeeseen/perintävaltakirjaan

 • Työnantajan nimen, osoitteen ja yhteystiedot,
 • Y-tunnuksen,
 • Asianhoitajan tiedot,
 • Työntekijän toimipaikan nimi- ja osoitetiedot.

Työnantaja tai tämän edustaja allekirjoittaa liittymislomakkeen/jäsenmaksun perintävaltakirjan ja merkitsee lomakkeeseen jäsenmaksuperinnän alkamispäivämäärän. Myös jäsen päivää ja allekirjoittaa sopimuksen.

Sähköinen perintäsopimus on pätevä ilman jäseneksi liittyvän allekirjoitusta. Liittymispäivämäärä määräytyy sisäänkirjoituspäivämäärällä.

Uuden jäsenen liittyessä pyydämme työnantajia erityisesti huomioimaan, että jäsenmaksujen perintä ei voi alkaa jäsenen allekirjoituspäivämäärää aikaisemmin. Jäsenmaksujen perintä ei myöskään voi alkaa takautuvasti.

Jäsenmaksujen tilitys

Perityt jäsenmaksut tilitetään palkanmaksukausittain tilillemme: Danske Bank Oyj 800017-70700
IBAN: FI96 8000 1700 0707 00
BIC: DABAFIHH

YAP Solutions Oy toimittaa työnantajille joulukuun aikana seuraavan vuoden jäsenmaksujen tilittämistä varten viitelistat.

HUOM! Tilinumero tulee vuodenvaihteessa muuttumaan.

Perittyjen jäsenmaksujen jäsenkohtainen selvittäminen

Jäsenkohtaiset selvitykset perityistä jäsenmaksuista pyydämme lähettämään YAP Solutions Oy:n selvityspalveluun vähintään puolivuosittain. Tammi-kesäkuun selvitykset pitää lähettää elokuussa ja heinä-joulukuun selvitykset tammikuussa.

Voitte lähettää selvitykset perintä- ja selvitysluettelolla, konekielisessä muodossa tai pankkiyhteysohjelmalla osoitteella: YAP Solutions Oy, Selvityspalvelu, Äyritie 8 E, 01510 Vantaa.

Selvityksessä tarvittavat tiedot

 • Työnantajan nimi
 • Tilittäjänumero tai y-tunnus
 • Selvitysjakson alkamis- ja loppumispäivät
 • Jäsenen henkilötunnus
 • Jäsenen nimi
 • Liittonumero (015)
 • Osastotieto (jäsenen perintäsopimuksesta)
 • Jäsenmaksut yhteensä
 • Perintäaika, jos poikkeaa luettelon ajalta -tiedosta
 • Poikkeavuuden syy ja tieto, miltä ajalta
 • Luettelon loppusumma

Lisätietoja ja ohjeita saa sähköpostitse osoitteesta selvityspalvelu@yap.fi tai puhelimitse numerosta (09) 7771 9745.

Jäsenmaksutiedot verottajalle

Teollisuusliitto ja Metallityöväen Työttömyyskassa ilmoittavat verottajalle helmikuussa jäsentensä edellisen vuoden jäsenmaksutiedot. Siksi on erittäin tärkeää, että työnantajat / tilittäjät lähettävät jäsenkohtaiset selvitykset edelliseltä vuodelta YAP Solutions Oy:n selvityspalveluun tammikuun loppuun mennessä.

Ohjeita pientilittäjille

Jos työnantajalla on enintään yhdeksän Teollisuusliiton Työttömyyskassan jäsenen jäsenmaksua tilitettävänään, jäsenmaksut ja niihin liittyvät selvitystiedot voi hoitaa niin sanotusti pientilittäjänä.

Kun työnantaja perii jäsenen jäsenmaksuja, jäsenmaksuselvitykset sisältyvät jäsenmaksukohtaisiin viitenumeroihin. Viitenumerot työnantaja saa ilmoitettuaan liitolle haluavansa pientilittäjäksi. Jos käytät kuukausittain vaihtuvia, henkilökohtaisia viitenumeroita, sinun ei tarvitse toimittaa erillisiä selvitystietoja liittoon. Viitenumeron avulla maksu kohdistuu suoraan kyseisen henkilön tietoihin ja sille kuukaudelle, jonka viitettä laskuttaessa on käytetty.

Jos työnantajan palvelukseen tulee uusia Teollisuusliiton Työttömyyskassan jäseniä, joiden jäsenmaksut tilitetään pientilitysjärjestelmällä, jäsenen perintäsopimus lähetetään Teollisuusliiton jäsenrekisteriin. Kun perintäsopimus on tallennettu, jäsenrekisteristä postitetaan uusi viitelista työnantajalle.

Jos palveluksessanne ei ole enää liittomme jäseniä, pyydämme ilmoittamaan siitä palvelunumeroomme 020 77 41190 tai tyonantajatilitykset(at)teollisuusliitto.fi.

Ammattiyhdistysjäsenmaksun perinnän päättyminen

Mikäli työnantajan palveluksessa olevan henkilön ay-jäsenmaksun perintä päättyy, tulee siitä ilmoitta Teollisuusliittoon. Ilmoituksen perinnän päättymisestä voi tehdä alla olevasta linkistä.

Perinnän päättymisilmoitus.