Oma loma

2023

Jäsenmaksu maksetaan vähimmäispalkan mukaan tilanteissa, joissa jäsenellä ei ole palkkatuloa, hän ei ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa tai hän ei ole sääntöjen mukaan vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.

Vähimmäispalkka ajalla 1.1.–31.12.2023 on 1 331 €/kk, josta päiväpalkka saadaan jakamalla summa päiväjakajalla 21,5.

Laskentakaava: 1 331,00:21,5 = 61,91 € = päiväpalkka. Jäsenmaksu/pv on 0,01 x 61,91 = 0,62 €/pv → 13,33 €/kk

Kuukaudessa lasketaan olevan 21,5 työpäivää ja alle kuukauden työsuhteiden laskennassa käytetään viittä työpäivää/viikko.

2024

Jäsenmaksu maksetaan vähimmäispalkan mukaan tilanteissa, joissa jäsenellä ei ole palkkatuloa, hän ei ole työttömänä työnhakijana TE-toimistossa tai hän ei ole sääntöjen mukaan vapautettu jäsenmaksun maksamisesta.

Vähimmäispalkka ajalla 1.1.–31.12.2024 on 1 399 €/kk, josta päiväpalkka saadaan jakamalla summa päiväjakajalla 21,5.

Laskentakaava: 1 399,00:21,5 = 65,07 € = päiväpalkka. Jäsenmaksu/pv on 0,01 x 65,07 = 0,65 €/pv → 13,97 €/kk

Kuukaudessa lasketaan olevan 21,5 työpäivää ja alle kuukauden työsuhteiden laskennassa käytetään viittä työpäivää/viikko.

Alla on lueteltu esimerkkejä tilanteista, joissa jäsenmaksu maksetaan vähimmäispalkan mukaan.

Työnhaku poikki

  • työtön, mutta ei työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Oma loma

  • esimerkiksi sapattivapaa tai oman talon rakentaminen.

Muutto esim. avo- tai aviopuolison työn vuoksi ulkomaille (jäsen ei työskentele ulkomailla)

  • Jos oleskelu kestää enintään kuusi kuukautta, jäsenmaksu maksetaan vähimmäispalkan mukaan.
  • Jäsenen pitää olla työssä työssäoloehdon täyttävä aika ennen päivärahaoikeutta, jos oleskelu ulkomailla kestää yli kuusi kuukautta ja jäsenellä ei ole työttömyysturvalain mukaista hyväksyttävää syytä olla poissa työmarkkinoilta.

Hyväksyttävä syy olla pois työmarkkinoilta voi olla esimerkiksi lakisääteinen perhevapaa.