Egen ledighet

Om du blir på så kallad egen ledighet, och inte är arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån och inte har orsak till befrielse från medlemskasavgiften men ändå vill behålla ditt medlemskap, ska du betala en minimi-medlemskapsavgift enligt arbetslöshetskyddslagen minimilön.

Medlemsavgiften enligt minimilönen 2021 är 16,65 euro i månaden.

Följande är exempel på situationer då medlemsavgiften betalas enligt minimilön:

• Arbetssökandet avbryts – Arbetslös men inte anmäld som arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån.
• Inte till förfogande för arbetsmarknaden på grund av utlandsresa.
• Egen ledighet – till exempel mellanår eller bygge av eget hus.
• Flytt utomlands på grund av till exempel sambons, maka eller makes jobb utomlands (medlemmen jobbar inte själv utomlands).