Egen ledighet

2023

Medlemsavgiften betalas enligt minimilönen i situationer där medlemmen inte har löneinkomst, inte är arbetslös arbetssökande på TE-byrån eller inte är befriad från betalning av medlemsavgiften enligt reglerna.

Minimilönen för perioden 1.1–31.12.2023 är 1 331 €/mån., av vilken dagslönen räknas ut genom beloppet delas med dagsdivisorn 21,5.

Beräkningsformel: 1 331,00:21,5 = 61,91 € = dagslön. Medlemsavgiften/dag är 0,01 x 61,91= 0,62 €/dag → 13,33 €/mån

En månad anses bestå av 21,5 arbetsdagar och vid beräkning av anställningar som varat mindre än en månad används fem arbetsdagar/vecka.

2024

Medlemsavgiften betalas enligt minimilönen i situationer där medlemmen inte har löneinkomst, inte är arbetslös arbetssökande på TE-byrån eller inte är befriad från betalning av medlemsavgiften enligt reglerna.

Minimilönen för perioden 1.1–31.12.2024 är 1 399 €/mån., av vilken dagslönen räknas ut genom beloppet delas med dagsdivisorn 21,5.

Beräkningsformel: 1 399,00:21,5 = 65,07 € = dagslön. Medlemsavgiften/dag är 0,01 x 65,07= 0,65 €/dag → 13,97 €/mån

En månad anses bestå av 21,5 arbetsdagar och vid beräkning av anställningar som varat mindre än en månad används fem arbetsdagar/vecka.

Nedan är exempel på situationer där medlemsavgiften betalas enligt minimilönen.

Jobbsökning avbruten

  • arbetslös, men inte arbetslös arbetssökande på TE-byrån.

Egen semester

  • till exempel sabbatsledig eller bygger eget hus.

Flytt utomlands t.ex. på grund av sambos eller makes/makas arbete (medlemmen arbetar inte utomlands)

  • Om vistelsen varar högst sex månader ska medlemsavgiften betalas enligt minimilönen.
  • Medlemmen måste arbeta en tid som uppfyller arbetsvillkoret innan medlemmen får rätt till dagpenning om vistelsen utomlands varar mer än sex månader och medlemmen inte har godtagbart skäl för att vara borta från arbetsmarknaden enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Ett godtagbart skäl för att vara borta från arbetsmarknaden kan t.ex. vara lagstadgad familjeledighet.