Neste

Nestes rabatter på bränsle

Som medlem i Industrifacket får du rabatt på bränsle på Nestes servicestationer. Rabatten är 0,0210 €/l för bensin, 0,0210 €/l för diesel. Du får förmånen antingen genom att lägga till uppgift om medlemskap i förbundet i Neste-appen eller genom att använda medlemskortet. Förmånen beviljas inte på Express-stationer.

Du får förmånen med Neste-appen som gör det möjligt att tanka bekvämt med en mobiltelefon utan kort eller kontanter. Du kan ladda ner appen genom ditt mobila medlemskort eller i telefonens appbutik. Alternativt får du rabatt på bränsle med ett medlemskort av plast.

Se anvisningar på Nestes webbplats (på finska)