Reseanvisningar och reseersättning för utbildning

Kurser på institut i Murikka och Helsingfors

Murikka-institutet, i Teisko

Rekommendationen är att använda kollektivtrafik och när man färdas med egen bil tar man med så många utbildningsdeltagare som möjligt.

 • Användning av egen bil ersätts med 0,30 €/km. Om minst två kursdeltagare reser i samma bil ersätts användning av egen bil med 0,46 €/km. Vid användning av egen bil ersätts parkeringsavgifterna enligt kvitton.
 • Användning av taxi är tillåtet endast när det inte finns någon kollektivtrafik eller egen bil inte finns tillgänglig. Taxi kan användas främst för att ordna anslutningstrafik. När man använder taxi måste man alltid komma överens om detta i förväg med receptionen på Murikka, tfn 020 774 1500. Endast i förväg överenskomna taxikostnader ersätts.
 • Färdbiljetter beställs från fackets resetjänst [email protected] eller genom att ringa, tfn 020 774 1666.

Dessutom bör observeras i Hagnäs, Helsingfors

Vid resa till utbildningsevenemang vid Murikkas lokalkontor i huvudstadsregionen

 • Vid resa från norr om Björneborg-Jyväskylä-Villmanstrand är flyg tillåtet. Flygresor avtalas alltid med resetjänsten med principen att flygbiljettens kostnader inte överskrider motsvarande tågresa. Innan medlemmen kontaktar resetjänsten ska medlemmen själv ta reda på restider och rutt. När man kommer till Helsingfors från flygplatsen använder man närtåg eller buss, det är alltså inte tillåtet att använda taxi. Tågbiljetten till närtåget ger rätt till intern trafik i Helsingfors, från Järnvägstorget till Hagnäs (buss, tunnelbana, spårvagn) där inkvarteringen vid Murikka-kurserna i allmänhet ordnas.
 • Parkeringskostnader betalas när man reser med kollektivtrafik och den egna bilen måste lämnas vid avreseplatsens tågstation eller flygplats. Till kurser på Murikka. I andra fall ersätts inte parkeringskostnader.

Ändring av regle för resor

På grund av coronaläget kan man vid behov resa i privatbil till Murikkainstitutets utbildningslokal i Hagnäs i Helsingfors. I så fall ersätts 0,30 euro / kilometer då man färdas i egen bil.

Om minst två personer som ska delta i samma utbildning och reser i samma bil är ersättningen 0,46 euro/ km. Parkeringsavgifter ersätts mot kvitto. Ersättningen gäller för resa mellan hem och boende under utbildningen.

Rikstäckande veckoslutskurser i områdena

Rekommendationen är att använda kollektivtrafik och när man färdas med egen bil tar man med så många utbildningsdeltagare som möjligt.

 • Användning av egen bil ersätts med 0,30 €/km. Om minst två kursdeltagare reser i samma bil ersätts användning av egen bil med 0,46 €/km. Vid användning av egen bil ersätts parkeringsavgifterna enligt kvitton.
 • Användning av taxi är tillåtet endast när det inte finns någon kollektivtrafik eller egen bil inte finns tillgänglig. Taxi kan användas främst för att ordna anslutningstrafik. När man använder taxi måste man alltid komma överens om detta i förväg med fackets utbildningsenhet. Endast i förväg överenskomna taxikostnader ersätts.
 • Färdbiljetter beställs från fackets resetjänst [email protected] eller genom att ringa, tfn 020 774 1666

Kurser organiserade av fackavdelningarna

Kursstöd för grundkurs

Kurs som organiseras gemensamt av avdelningarna inom deras verksamhetsområde

 • Användning av egen bil ersätts med 0,30 €/km. Om minst två kursdeltagare reser i samma bil ersätts användning av egen bil med 0,46 €/km.
 • Resekostnader för samtransport ersätts med 15 €/medlem. Reseersättningen för samtransport betalas mot en kopia av deltagarlistan och den betalda fakturan.

En kurs anordnad gemensamt av avdelningarna på fackets egna utbildningsplatser

 • Resekostnader för samtransport ersätts med 15 €/medlem. Reseersättningen för samtransport betalas mot en kopia av deltagarlistan och den betalda fakturan.

Utvidgat kursstöd

När en avdelning eller avdelningar tillsammans organiserar en kurs inom det egna verksamhetsområdet ersätts resekostnaderna

 • Användning av egen bil ersätts med 0,30 €/km. Om minst två kursdeltagare reser i samma bil ersätts användning av egen bil med 0,46 €/km.
 • Resekostnader för samtransport ersätts med 15 €/medlem. Reseersättningen för samtransport betalas mot en kopia av deltagarlistan och den betalda fakturan.

En kurs anordnad gemensamt av avdelningarna på fackets egna utbildningsplatser

 • Resekostnader för samtransport ersätts med 15 €/medlem. Reseersättningen för samtransport betalas mot en kopia av deltagarlistan och den betalda fakturan.

Fackavdelningarnas utbildningsmöjligheter under den exceptionella perioden

Det utdragna coronaläget har fört med sig ett ökat behov av utbildning på distans. Genom applikationen Microsoft Teams kan fackavdelningarna för sina medlemmar ordna distansutbildningar. Utbildningarna kan pågå i högst tre timmar. Distansutbildningar som leds av en funktionär vid förbundet förutsätter att deltagarna har en internetanslutning och en dator, surfplatta eller smarttelefon samt Teams-applikationen i bruk.

Industrifacket stöder ordnandet av webbutbildningar med 15 euro per deltagare.

Du som vill ordna ett utbildningstillfälle, gör så här: Välj målgrupp och ta reda på utbildningsbehovet. Slå fast tidpunkten för utbildningen. Skicka en ansökan om utbildningsstöd till utbildningsenheten vid Industrifacket och kom ihåg att inkludera webbutbildningsönskemålet. Vid behov kontakta Sari Helminen, [email protected] eller Päivi Mäensivu [email protected]

Utbildningsenheten bekräftar valet av utbildar samt samt temat för utbildningen och kontaktar utbildningsarrangören. Fackavdelningen kan marknadsföra utbildningen och ta emot förhandsanmälningar. I samband med anmälan samlas deltagarnas e-postadresser in.

Före utbildningen och innan tiden för förhandsanmälan gått ut sänder utbildningsarrangören e-postadresserna till dem som anmält sig till funktionären som ansvarar för utbildningen.

Förbundets funktionär kallar per -epost dem som anmält sig till utbildningen. Genom länken som finns i e-postkallelsen får man tillträde till utbildningen.