Reseanvisningar och reseersättning för utbildning

Kurser på institut i Murikka och Helsingfors

Murikka-institutet, i Teisko

Rekommendationen är att använda kollektivtrafik och när man färdas med egen bil tar man med så många utbildningsdeltagare som möjligt.

 • Användning av egen bil ersätts med 0,38 €/km. Om minst två kursdeltagare reser i samma bil ersätts användningen av egen bil med 0,57 €/km. Vid användning av egen bil ersätts parkeringsavgifterna enligt kvitton.
 • Användning av taxi är tillåtet endast när det inte finns någon kollektivtrafik eller en egen bil att använda. Taxi kan användas främst för att ordna anslutningstrafik. När man använder taxi måste man alltid komma överens om detta i förväg med receptionen på Murikka, tfn 020 761 3730. Endast i förväg överenskomna taxikostnader ersätts.
 • Färdbiljetter beställs från förbundets resetjänst [email protected] eller per telefon via numret 020 774 1028.

Dessutom bör observeras i Hagnäs, Helsingfors

Vid resa till utbildningsevenemang vid Murikkas lokalkontor i huvudstadsregionen

 • Vid resa från norr om Björneborg-Jyväskylä-Villmanstrand är flyg tillåtet. Flygresor avtalas alltid med resetjänsten med principen att flygbiljettens kostnader inte överskrider motsvarande tågresa. Innan medlemmen kontaktar resetjänsten ska medlemmen själv ta reda på restider och rutt. När man kommer till Helsingfors från flygplatsen använder man närtåg eller buss, det är alltså inte tillåtet att använda taxi. Tågbiljetten till närtåget ger rätt till intern trafik i Helsingfors, från Järnvägstorget till Hagnäs (buss, tunnelbana, spårvagn) där inkvarteringen vid Murikka-kurserna i allmänhet ordnas.
 • Parkeringskostnader betalas när man reser med kollektivtrafik och den egna bilen måste lämnas vid avreseplatsens tågstation eller flygplats. Till kurser på Murikka. I andra fall ersätts inte parkeringskostnader.

Rikstäckande veckoslutskurser i områdena

Rekommendationen är att använda kollektivtrafik och när man färdas med egen bil tar man med så många utbildningsdeltagare som möjligt.

 • Användning av egen bil ersätts med 0,38 €/km. Om minst två kursdeltagare reser i samma bil ersätts användningen av egen bil med 0,57 €/km. Vid användning av egen bil ersätts parkeringsavgifterna enligt kvitton.
 • Användning av taxi är tillåtet endast när det inte finns någon kollektivtrafik eller när en egen bil inte är tillgänglig. Taxi kan användas främst för att ordna anslutningstrafik. När man använder taxi måste man alltid komma överens om detta i förväg med fackets utbildningsenhet. Endast i förväg överenskomna taxikostnader ersätts.
 • Färdbiljetter beställs från förbundets resetjänst [email protected] eller per telefon via numret 020 774 1028 eller 040 198 5513.

Kurser organiserade av fackavdelningarna

Kursstöd för grundkurs

Kurs som organiseras gemensamt av avdelningarna inom deras verksamhetsområde.

 • Användning av egen bil ersätts med 0,38 €/km. Om minst två kursdeltagare reser i samma bil ersätts användningen av egen bil med 0,57 €/km.
 • Resekostnader för samtransport ersätts med 15 €/medlem. Reseersättningen för samtransport betalas mot en kopia av deltagarlistan och den betalda fakturan.

En kurs anordnad gemensamt av avdelningarna på fackets egna utbildningsplatser.

 • Resekostnader för samtransport ersätts med 15 €/medlem. Reseersättningen för samtransport betalas mot en kopia av deltagarlistan och den betalda fakturan.

Utvidgat kursstöd

När en avdelning eller avdelningar tillsammans organiserar en kurs inom det egna verksamhetsområdet ersätts resekostnaderna.

 • Användning av egen bil ersätts med 0,38 €/km. Om minst två kursdeltagare reser i samma bil ersätts användningen av egen bil med 0,57 €/km.
 • Resekostnader för samtransport ersätts med 15 €/medlem. Reseersättningen för samtransport betalas mot en kopia av deltagarlistan och den betalda fakturan.

En kurs anordnad gemensamt av avdelningarna på fackets egna utbildningsplatser.

 • Resekostnader för samtransport ersätts med 15 €/medlem. Reseersättningen för samtransport betalas mot en kopia av deltagarlistan och den betalda fakturan.