Fackavdelningarnas verksamhet, landsomfattande

Ammattiosasto
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20210320 / 1616198400Tapahtuman ajankohta
Psykososiaalinen kuormitus –verkkokurssi
20210321 / 1616284800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20210216 / 1613433600Tapahtuman ajankohta
Jäsenhankintakampanja