Fackavdelningarnas verksamhet, Österbotten (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten)

Fackavdelning
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20220401 / 1648771200Tapahtuman ajankohta
Förmån vid Uffes Mat & Café
20220217 / 1645056000Tapahtuman ajankohta
Toimistoaika ja päivystys