Fackavdelningarnas verksamhet, Österbotten (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten)

Fackavdelning
Tidpunkt
Händelse eller medlemsförmån
20230325 / 1679702400Tapahtuman ajankohta
Ulkoilu- ja pilkkipäivä /Frilufts- och pilkedag
20230330 / 1680134400Tapahtuman ajankohta
Kävatkokous / Vårmöte
20230331 / 1680220800Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20230310 / 1678406400Tapahtuman ajankohta
Tietoa liittokokousvaaleista
20230401 / 1680307200Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20230401 / 1680307200Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20230331 / 1680220800Tapahtuman ajankohta
Virkistysreissu
20230406 / 1680739200Tapahtuman ajankohta
Pääsiäismatka Viroon
20230411 / 1681171200Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20230414 / 1681430400Tapahtuman ajankohta
Kevätkokous
20230414 / 1681430400Tapahtuman ajankohta
Vårmöte
20230301 / 1677628800Tapahtuman ajankohta
30 € vid Uffes
20230101 / 1672531200Tapahtuman ajankohta
Päivystys- ja toimistoaika
20230101 / 1672531200Tapahtuman ajankohta
Hallituksen kokoukset