Kontaktuppgifter

Industrifacket rf

Beställ material

Du kan beställa material med materialbeställningsblanketten, per telefon 020 774 1026 eller per e-post [email protected]

Öppna arbetslöshetskassan A-kassan

  • PB116, 00531 Helsingfors
  • Till den här adressen skickas all post som riktas till arbetslöshetskassan. Besöksadress: Hagnäskajen 1 A, 00530 Helsingfors
  • 020 690 455 (arbetslöshetskassan)
  • Ta kontakt

A-kassans kontaktuppgifter hittar du på a-kassans webbplats.

Personal

Personalen i alfabetisk ordning. Välj släktnamnets första bokstav eller sök på namnet.

Sök
    {{letter}}