Vi är med och utvecklar arbetslivet

Industrifackets arbetsmiljöverksamhet utvecklar arbetslivet på olika sätt. Syftet är att utveckla arbetslivet genom att stöda arbetet på arbetsplatserna på olika sätt. Vi stöder arbetarskyddsfullmäktigen i deras uppgifter och i olika frågor. Vi arbetar för att förbättra och utveckla inskrivningarna i kollektivavtalen samt lagstiftningen. Förbundet deltar i forskningsverksamhet genom ett flertal arbetslivsprojekt och sprider information om forskningsrönen i största möjliga utsträckning. Utvecklingen av arbetslivet sker i olika grupper nationellt och internationellt, i samarbete med olika branscher, med sakkunniga från andra fackföreningar samt med myndigheter.

Arbetslivet utvecklas i samarbete med FFC, andra fackföreningar, statsförvaltningen, specialsakkunniga samt med myndigheter, både i Finland och på internationella samarbetsforum.

Arbetsmiljödagar

Arbetsmiljöenhetens ombud besöker arbetsplatser under Industrifackets arbetsmiljödagar för att diskutera arbetsrelaterade hälso- och säkerhetsfrågor. Vi skickar en besöksförfrågan till de aktuella arbetsplatserna i förväg, samt några preliminära frågor om arbetarskyddet på din arbetsplats. Vi sammanställer svaren anonymt och skickar en egen sammanfattning till de arbetsplatser som deltagit i enkäten. Du kan läsa sammanfattningen här.

Om du vill delta i besöken under arbetsmiljödagarna, vänligen kontakta ditt regionkontor och meddela att din arbetsplats medverkar. Målet är att främst besöka företag med färre än 50 arbetstagare. Ombuden på vårt regionkontor gör upp listor över arbetsplatser i ditt område som vi strävar efter att besöka.

  • Vi träffar förtroendevalda på arbetsplatserna och företrädare för arbetsgivaren.
  • Vårt mål är att sätta oss in i våra fackliga medlemmars arbetsförhållanden och träffa våra medlemmar.
  • Vi informerar och tar emot respons om hur vi kan bli ännu bättre tillsammans.