Olje-, naturgas- och petrokemisk industri

Inom olje-, naturgas- och petrokemisk industri jobbar cirka 1 500 av Industriförbundets medlemmar. På branschens arbetsplatser tillverkas oljeraffineringsprodukter och petrokemiska produkter.

Inom olje-, naturgas- och petrokemisk industri har kollektivavtalet ingåtts med Kemiindustrin rf.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Tarja Dolk, 020 774 1118 eller 050 303 9292, [email protected].