Grön- och miljöbyggnadsbranschen

Bestämmelserna i grönbranschens kollektivavtal följs i alla medlemsföretag inom grönbranschen som hör till Landsbygdens Arbetsgivarförbundet och tillämpas på arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 230 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexperter

Avtalsexpert Jukka-Pekka Hiltunen, 020 774 1097 eller 040 769 4698, [email protected]

Avtalsexpert Riikka Vasama, 020 774 1213 eller 0400 484 528, [email protected].