Grön- och miljöbyggnadsbranschen

Bestämmelserna i grönbranschens kollektivavtal följs i alla medlemsföretag inom grönbranschen som hör till Landsbygdens Arbetsgivarförbundet och tillämpas på arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 230 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Riikka Vasama, 020 774 1213 eller 0400 484 528, [email protected]