Mekanisk skogsindustri

Bestämmelserna i kollektivavtalet för mekanisk skogsindustri tillämpas i Skogsindustrin rf:s medlemsföretags sågar, hyvlerier, impregneringsanläggningar, faner-, träelement-, trähus-, byggnadshantverkare-, låda-, trä- och spånskivfabrikers samt fiberskivfabriker som verkar i anslutning till dessa och deras biprodukter och serviceavdelningar och på arbetstagarnas anställningsförhållanden. Inom den mekaniska skogsindustrin jobbar cirka 11 000 arbetstagare.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Jarmo Tuomainen, 020 774 1144 eller 0400 796 896, [email protected]