Resultat i förhandlingarna med Sahakuutio och Veljet Kuusisto – stridsåtgärderna dras tillbaka

Industrifacket har den 21 och 22 april 2022 nått ett förhandlingsresultat om företagsspecifika kollektivavtal med företagen Sahakuutio och Veljet Kuusisto.

Parternas beslutande organ ska ännu ta ställning till förhandlingsresultatet. Förhandlingsresultatet uppnåddes med hjälp av medling och innebär att Industrifacket avblåser sina stridsåtgärder.