Familjeledighet

Industrifackets samtliga kollektivavtal fastställer villkoren för beviljande av moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet samt villkoren för utbetalningar i samband med dem. Kollektivavtalen skiljer sig dock något från varandra, så kontrollera alltid ditt eget avtal.

Arbetstagaren har rätt till moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet.

4 kap. i arbetsavtalslagen stadgar om familjeledighet.