Söckenhelgsersättningar inom trävarusektorn kring årsskiftet 2023–2024

Bioindustri och mekanisk skogsindustri

Inom bioindustrin och den mekaniska skogsindustrin avtalas ersättning för söckenhelger på företagsbasis

Timmerhusindustri

Helgdagar som infaller på en annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar är julafton och trettondagen, för vilka det till arbetstagaren betalas lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten.

Om självständighetsdagen infaller på arbetstagarens arbetsdag, betalas lön enligt lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag.

Snickeriindustrin

Helgdagar som infaller på en annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar kring årskiftet 2023–2024 är ändast nyårsdagen, för vilka det till arbetstagaren betalas lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, om anställningsförhållandet har fortgått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen i fråga.

För söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren har varit i arbete enligt arbetstidsschemat antingen den sista arbetsdagen före söckenhelgen eller den arbetsdag som följer närmast efter söckenhelgen.

Söckenhelgsersättning betalas också om söckenhelgen infaller under tiden för arbetstagarens semester eller under den tid för vilken lön för sjuktid betalas till arbetstagaren eller under tiden för avlönad frånvaro på grund av ett sjukt barn som är under tio år.

Arbetstagaren har också rätt till söckenhelgsersättning för de söckenhelger som infaller under de 15 första kalenderdagarna av en permittering.

För arbete under söckenhelger betalas utöver söckenhelgsersättningen även ersättning för söndagsarbete och eventuell övertidsersättning och ersättning för veckovila.

Om självständighetsdagen infaller på arbetstagarens arbetsdag, betalas lön enligt lagen om självständighetsdagens firande såsom allmän högtids- och fridag.