Söckenhelger och storhelger under våren och sommaren 2021

Söckenhelger, m.a.o. helgdagar för vilka timanställda betalas lön inom kemisektorns alla avtalsbranscher, är våren 2021 långfredag, annandag påsk och Kristi himmelsfärdsdag. Dessutom betalas anställda inom bil- och verkstadsbranschen en ersättning för Kristi himmelsfärdsdag-lördagen som motsvarar söckenhelgersättning.

Arbetsvillkoren för olje-, naturgas- och petrokemibranschen samt fordons- och maskinbranschen och t.ex. inom baskemi har största delen månadslön, och då gäller inte ersättningar för söckenhelger.

Söckenhelger

Timanställda får full lön för söckenhelger, som i praktiken innebär medeltimförtjänst (i ädelmetallbranschen är bastimlönen +3 %).

Notera att ingen ersättning betalas om arbetstagaren utan tillstånd är frånvarande från arbetet antingen arbetsdagen före eller arbetsdagen som följer på en söckenhelg. En intilliggande pekkanendag vid en söckenhelg gör dagarna som förutsätts flyttas. Ett exempel från påsken: om pekkanendagar infaller intill fredag och måndag som är söckenhelgsdagar, får inte arbetstagaren vara frånvarande från arbetet dagen före pekkanendagen före söckenhelgen och inte dagen som följer på pekkanendagen efter söckenhelgsdagen. Annars går söckenhelgsersättningen upp i rök, om inte annats avtalats.

I en del undantagsfall ska söckenhelgsersättning betalas, fastän dagen inte är en arbetsdag.

Sådana dagar är:

  • semester,
  • sjukdom
  • permittering
  • utbildning som arbetsgivaren bekostar
  • lagstadgade moderskaps-, faderskaps och föräldraledigheter

Kontrollera ingående bestämmelser i kollektivavtalet för din bransch

Avtalsbransch

lång-fredagen, fredag annan-dag påsk, måndag 1 maj,
lördag
Kristi himmels-färdsdag, torsdag pingst, söndag mid-sommar-afton, fredag mid-sommar-dag, lördag
Plast- och kemiprodukter ja ja nej ja nej ja nej
Kemiska basindustrin ja ja nej ja nej ja nej
Båtindustrin ja ja ja ja nej ja ja
Borst- och pensel-branscherna ja ja ja ja ja nej ja
Gummiindustrin ja ja ja ja nej ja nej
Sko- och läderindustrin ja ja ja ja nej ja nej
Bildäck ja ja ja ja nej ja nej
Glaskeramisk & Fiskars ja ja ja ja nej ja nej
Ädelmetall-branschen ja ja ja ja nej ja ja
Bilbranscherna ja ja nej ja nej ja nej

Större helger

De kollektivavtal som ingåtts med Kemiindustrin rf för plast- och kemiproduktsindustri, baskemisk industri och olje-, naturgas- och petrokemisk industri innefattar bestämmelser om större helger.

Större helger inom kemisk industri är: nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskdagen och annandag påsk, 1 maj, Kristi himmelsfärd, pingst, midsommardagen, alla helgons dag, självständighetsdagen samt juldagen och julannandag.

Detta innebär att alla som arbetar i ovan nämnda branscher under de aktuella dagarna, från kl. 06.00 under 24 timmar framåt får en lön som höjs 200 %, och där ingår ersättning för söndagsarbete.

På aftonsdagen före de nämnda dagarna betalas till dem som har skiftesarbete eller regelbundet kvälls- eller nattarbete ersättning för aftonsdagen före en större helg för kvälls- och nattskifte 100 % och för morgonskifte 20 %. Ersättningen innehåller inte eventuella övertids- och söndagsersättningar, dvs. om aftonen samtidigt är en helgdag, betalas till arbetstagaren utöver dessa söndagsförhöjning 100 %.

De som arbetar i dagsarbete under en aftonsdag betalas en ersättning som är 20 % av medeltimförtjänsten för regelbunden arbetstid. Till skillnad för övertidsarbete inom skiftesarbete förutsätts inte i kollektivavtalet, att denna förhöjning ska betalas.

Man bör notera att alla dessa ersättningar baseras på arbetstagarens egna genomsnittliga medeltimförtjänst.