Snickeriindustri

Bestämmelserna i kollektivavtalet för snickeriindustrin tillämpas i Snickerindustriförbundet rf på anställningsförhållanden mellan arbetstagare och arbetsgivare i medlemsföretag som bedriver snickeriindustri. Bestämmelserna i kollektivavtalet tillämpas även på anställningsförhållanden inom serviceavdelningar i anslutning till snickeriindustrin.

Om en arbetsgivare som utövar även annan verksamhet än snickeriindustri och enbart är medlem i Snickerindustriförbundet rf via en fabriksanläggning eller avdelning som bedriver snickeriindustri, tillämpas avtalet enbart på anställningsförhållanden i nämnda fabriksanläggning eller avdelning.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Eero Juhonen, 020 774 1139 eller 045 130 5091, [email protected].