Kollektivavtalet för snickeriindustrin 2023–2025

Industrifacket godkände tisdagen 4.4 det nya kollektivavtalet för snickeribranschen. Arbetsgivarorganisationen Snickeriindustrin rf har också godkänt avtalet. Avtalet träder i kraft 1.4.2023 och gäller fram till 30.4.2025.

Förutom löneförhöjningar lyckades förbundet få in vissa ändringar i avtalstexten bland annat gällande förlängning av graviditets-, föräldra-, och vårdledighet. Du hittar avtalsuppgörelsen här (på finska).

Löneförhöjningar 2023

I första hand avtalas det lokalt om löneförhöjningarna. Om inte ett lokalt löneavtal uppnås på arbetsplatsen kommer lönerna att höjas genom en allmän lönehöjning på 3,5 procent från och med 1.8.2023 eller första löneperiod efter det.

I samband med löneförhöjningarna höjs tidlönen, skiftestilläggen osv. enligt den allmänna lönehöjningen. Om parterna inte når en löneöverenskommelse ska de anställda få en engångsersättning på 353 euro som betalas ut i samband med lönen i september.

Löneförhöjningar 2024

I första hand avtalas det lokalt om löneförhöjningarna. Om man inte når fram till ett lokalt löneavtal höjer man lönerna genom en allmän löneförhöjning på 2,25 procent från och med 1.6.2024 eller första löneperiod efter datumet. I samband med löneförhöjningarna höjs tidlönen, skiftestilläggen osv. i enlighet med den allmänna lönehöjningen.

Lönerna höjs dessutom från och med 1.6.2024 eller första löneperiod efter datumet genom en lokal lönepott på 0,25 procent av medeltimlönen enligt kollektivavtalet 13.1 § multiplicerat med antalet anställda i företaget eller på driftstället 30.4.2024.

Infotillfällen

Förbundet kommer i april att anordna infotillfällen där innehållet i det nya kollektivavtalet presenteras i detalj för de förtroendevalda. Inbjudningarna till infotillfällen skickas ut per e-post.