Resultat i skogsbranschens avtalsförhandlingar

Industrifacket och avtalsparterna Landsbygdens arbetsgivareförbund, Forststyrelsen, Skogsbrukets arbetsgivare rf. och Privatskogsbrukets arbetsgivare rf har 15.4.2024 nått en överenkommelse om ett nytt kollektivavtal för branschen för tidsperioden 1.2.2024–31.1.2026.

Mer information om innehållet i avtalet följer då de beslutsfattande organen i samtliga förbund tagit ställning till avtalsuppgörelsen.