Det lönar sig alltid att höra till facket!

När du blir medlem i Industrifacket blir du samtidigt medlem i en fackavdelning och i arbetslöshetskassan.

Alla löntagare som fyllt 15 år och som arbetar inom Industrifackets organiserings- och avtalsområden kan ansluta sig.

Anslut dig genast som medlem eller studerandemedlem till Industrifacket!

Enklast gör du det här.

Du kan också använda en vanlig anslutningsblankett för att ansluta dig till Industrifacket. Fyll i och skriv ut anslutningsblanketten nedan. Anslutningsblanketten är samtidigt en blankett för inkassering av medlemsavgiften.

Medlemsansökan på finska, på engelska, på estniska, på polska och på ryska kann finnas här.

Studerandemedlemmar

Du kan bli studerandemedlem om du studerar till ett yrke inom Industrifackets organiserings- eller avtalsområden.

Som studerandemedlem:

  • kan du delta i förbundets och fackavdelningens verksamhet
  • får du medlemskort och medlemstidning
  • är du försäkrad

Som studerandemedlem behöver du inte betala medlemsavgift. Studerandemedlemmar har yttrande- och förslagsrätt på fackavdelningens möten, men inte rösträtt i val eller andra omröstningar.

Övriga understödande medlemmar

• Personer som arbetar inom flera branscher och är ordinarie medlem i någon annan fackorganisation, om personen i fråga också arbetar inom en bransch som avses i 3 § 2 punkten i fackavdelningens stadgar.

• En löntagare som arbetar i Finland inom en bransch som avses i 3 § 2 punkten i fackavdelningens stadgar och som inte omfattas av Finlands utkomstskydd för arbetslösa eller den finländska sociala tryggheten.

Fullmäktiges höstmöte beslutar om medlemsavgifterna för övriga understödande medlemmar.

Frimedlemmar

En medlem i fackavdelningen blir frimedlem då medlemmen fått ålderspension eller förtida ålderspension, om medlemmen har anslutit sig till fackavdelningen senast 31.12.2012 och varit medlem i minst 30 år utan avbrott.