Ändrade kontaktuppgifter till arbetsgivaren

Med den här blanketten kan arbetsgivaren meddela om ändrade kontaktuppgifter och kontaktpersoner som berör indrivningen av fackföreningsmedlemsavgifter.

De stjärnmärkta (*) fälten är obligatoriska.

Ändring av arbetsgivarens kontaktuppgifter

Työnantajan yhteystietojen muutos / Ändrade kontaktuppgifter till arbetsgivaren