Turva

Bästa medlem i Industrifacket – du är i trygga händer

Industrifacket har försäkrat dig från och med 1.1.2021 med försäkringsbolaget Turvas medlemsförsäkringar.

Resenärförsäkringen för fritid omfattar förbundets medlemmar och den försäkrade medlemmens medresande barn under 20 år. Försäkringen gäller under fritidsresor utomlands som görs från Finland och under fritidsresor i Finland. För pensionärer och understödande medlemmar gäller försäkringen endast under resor utomlands.

Olycksfallsförsäkringen för fritid ersätter vårdkostnader för olycksfall och innehåller även ersättning för bestående men och dödsfall. Pensionärsmedlemmar och understödsmedlemmar är endast försäkrade i händelse av bestående men.

Organisationsförsäkringen omfattar förbundets medlemmar samt deras makar och följeslagare när de utför organisationsuppdrag eller deltar i organisationsevenemang.

Industrifackets förtroendevalda är försäkrade med en mer omfattande olycksfallsförsäkring.

Närmare uppgifter om medlemsförsäkringarna, ett faktablad och försäkringsvillkoren hittar du på adressen turva.fi/teollisuusliitto.

Turva erbjuder fantastiska kundförmåner

Försäkringsbolaget Turva erbjuder Industrifackets medlemmar många förmåner. Du får 10 % medlemsrabatt på alla frivilliga, fortlöpande försäkringar.

Om du har din hemförsäkring i Turva och dessutom har tecknat minst en annan försäkring hos Turva får du också 10 % ägarrabatt. Dessa rabatter gäller inte trafikförsäkringar.

Läs mer om detta på turva.fi/teollisuusliitto och utnyttja alla förmåner som du har rätt till.

Den rätta livförsäkringen för just din livssituation

Med hjälp av en livförsäkring kan du säkerställa att dina närmaste klarar sig ekonomiskt i framtiden även om du inte längre finns. Turva erbjuder alla fackförbundsmedlemmar förmånliga Henkikulta- och Parikulta-livförsäkringar, som du kan använda för att garantera dig själv och dina närmaste ett synnerligen viktigt försäkringsskydd.

Som medlem i Industrifacket får du som ny kund hos Turva under det första året 30 % rabatt på livförsäkringen Henkikulta eller Parikulta. Erbjudandet gäller livförsäkringar som köpts under perioden 1.1–31.8.2021. Förmånen gäller inte vid köp från Turvas webbutik.

Henkikulta och Parikulta är dödsfallsförsäkringar som Turvas kunder i egenskap av fackförbundsmedlemmar har ensamrätt till. De beviljas av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag. Försäkringarna kan beviljas personer i åldern 15–67 år. I Henkikulta- och Parikulta-försäkringarna minskar ersättningsbeloppet år för år i takt med att den försäkrade blir äldre. I Parikulta inverkar bägge försäkrades ålder på ersättningsbeloppet.

Utnyttja livförsäkringserbjudandet genom att begära en offert på adressen turva.fi/teollisuusliitto eller ringa 010 195 110.

Den bästa servicen i försäkringsbranschen på det sätt som passar dig bäst

  • Turvas kundtjänst betjänar dig må–fr kl. 8–18 på numret 010 195 110. Om alla linjer är upptagna kan du be oss ringa dig i stället.
  • Du kan också chatta med vår kundservicepersonal vardagar kl. 8–18 och lördagar kl. 10–14. Chattjänsten finns på adressen turva.fi och i Turvas webbtjänst.
  • I mobilappen TaskuTurva hittar du ditt reseförsäkringskort, och där kan du också söka fram kontaktuppgifterna till en pålitlig läkare när du reser utomlands. Med hjälp av appen kan du också behändigt kontrollera ditt försäkringsskydd och uppgifterna på din senaste faktura och kommunicera med Turvas personal. Läs mer här.
  • Turvas ersättningstjänst betjänar dig vardagar kl. 9–16 på numret 010 195 108. Vardagar kl. 9–16 kan du också chatta med personalen på ersättningstjänsten.
  • Om du drabbas av en sjukdom eller ett olycksfall under en resa utomlands, ring SOS-nödtjänsten på numret +358 10 195 111. Nödtjänsten betjänar dig på finska dygnet runt varje dag på året.
  • Med hjälp av vår tidsbokning på nätet kan du välja en lämplig plats och tid för ett möte. Du kan boka tid för ett möte här.
  • I Turvas webbtjänst kan du bl.a. granska dina försäkringsuppgifter, anmäla en skada och skicka meddelanden till oss. Där hittar du också alla försäkringar som ditt fackförbund erbjuder dig.