Ska jag bli medlem?

Vem kan bli medlem i Industrifacket?

Till vardags talas det ofta om att gå med i ett fackförbund. Men i själva verket blir en arbetstagare medlem i en fackavdelning, och fackavdelningarna i sin tur bildar ett fackförbund.

Du kan ansluta dig som ordinarie medlem till en fackavdelning om du arbetar inom förbundets organisationsområden och avtalsbranscher och har fyllt 15 år. Här kan du se vilka Industrifackets avtalsbranscher är.

Observera att ditt medlemskap börjar från din första medlemsavgift. Du kan inte bli ordinarie medlem när du är befriad från medlemsavgiften eftersom du under den perioden inte får löneinkomst eller lön för sjuktid från vilken medlemsavgiften kunde betalas. Det är en liknande situation när ditt anställningsförhållande är giltigt men du saknar löneinkomst, till exempel när du är anställd i ett bemanningsföretag men inte har arbete eller är fullt permitterad. Obs! Om du går med som studerandemedlem gäller den här begränsningen inte dig.

Du kan ansluta dig som studerandemedlem till förbundet om du studerar på en utbildning vid en yrkesskola eller en vuxenutbildningscentral i någon av Industrifackets branscher.

Studerandemedlemskapet är gratis under studietiden.

Någon undre åldersgräns för att bli medlem finns inte, men du har inte rätt till utkomstskydd för arbetslösa förrän du fyllt 18 år.

Det finns inga regler för hur hög eller låg utbildning du måste ha för att bli medlem i Industrifacket, utan det är arbetsuppgifterna och företagets bransch som bestämmer vilket fack som är ditt. Den gemensamma nämnaren för Industrifackets medlemmar är att de arbetar inom förbundets avtalsbranscher.

En person i företagarställning kan inte bli medlem i Öppna arbetslöshetskassan. I stället kan en företagares familjemedlemmar, som inte äger något av företaget, försäkra sig för arbetslöshet i en löntagarkassa.  Från och med 1.7.2019 ska en familjemedlem som arbetar i ett familjeföretag inte anses vara en företagare enbart på grund av hans/hennes/hens arbete i familjeföretaget.

Enklast gör du det här.