Arbetslivets ABC

Som arbetstagare har du både rättigheter och skyldigheter i arbetslivet. Det lönar sig för dig att hålla fast vid dina egna rättigheter, men du måste också komma ihåg dina skyldigheter. När du har lärt dig spelreglerna i arbetslivet kan du undvika många problem.

Frågor och tvister i arbetslivet kan ofta vara invecklade men du behöver inte klara sig på egen hand. Om du har frågor kan du alltid vända dig till din chef, din förtroendeman arbetsplatsen eller förbundet.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC har sammanställt basfakta om arbetslivet. Bekanta dig med arbetslivets spelregler på FFC:s webbplats. Där finns också nyttig information för dig som börjar på ett nytt arbete.