Torvproduktionsbranschen

Bestämmelserna i kollektivavtalet för torvproduktionsbranschen tillämpas på anställningsförhållanden inom torvproduktionsarbeten. Arbeten i torvproduktionsbranschen är i regel säsongbetonade. Kollektivavtalet för torvproduktionsbranscherna är allmänbindande i hela landet.

I branschen jobbar cirka 60 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexperter

Avtalsexpert Jari Sirviö, 020 774 1211 tai 0400 361 925, [email protected]

Avtalsexperten Mirjami Suikki, 020 774 1106 eller 0400 515 941, [email protected]