Turvetuotantoala

Turvetuotantoalan työehtosopimuksen säännöksiä sovelletaan turvetuotantotöissä toimivien työntekijöiden työsuhteisiin. Turvetuotantoalan työt ovat pääosin kausiluonteisia töitä. Turvetuotantoalojen työehtosopimus on valtakunnallisesti yleissitova.

Alalla työskentelee noin 60 Teollisuusliiton jäsentä.

Lomautetun työntekijän irtisanominen

Jos työnantaja irtisanoo lomautetun työntekijän työsopimuksen päättymään lomautuksen aikana, työntekijällä on oikeus saada irtisanomisajan palkkansa, mistä työnantaja saa vähentää työntekijän hyväkseen saaman kahden viikon lomautusilmoitusajan palkan. (Tes 3§, s.7)

Turvetuotantoalan työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Jari Sirviö, 020 774 1211 tai 0400 361 925, [email protected]

Sopimusasiantuntija Mirjami Suikki, 020 774 1106 tai 0400 515 941, [email protected]