Kaivosala

Jäsenet työskentelevät kaivosteollisuutta harjoittavissa yrityksissä.

Jäseniä alalla on kuudessa ammattiosastossa noin 1 850.

Alalla noudatetaan Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n välistä malmikaivosalan työehtosopimusta.

Uusi kaivosturvallisuusopas

Suomalaisessa kaivosteollisuudessa on tapahtunut 2000-luvulla muutoksia niin omistuspohjan laajentumisessa kuin lainsäädännössäkin. Muutokset ovat vaikuttaneet myös kaivosten turvallisuustoimintaan ja tuoneet mukanaan uusia vaatimuksia ja piirteitä niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin säädöksistä, standardeista ja käytännöistä.

Opas löytyy tästä linkistä.

Kaivosalan työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Janne Heinimäki, 020 774 1094 tai 040 837 8198, [email protected]

Sopimusasiantuntija Terho Ihalainen, 020 774 1090 tai 050 584 1638, [email protected]