Kaivosala

Jäsenet työskentelevät kaivosteollisuutta harjoittavissa yrityksissä.

Jäseniä alalla on kahdeksassa ammattiosastossa noin 1 850.

Alalla noudatetaan Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuus ry:n välistä malmikaivosten työehtosopimusta.

Työehtoneuvottelukunta 2017

Valtuuston jäsenet Jouni Jussinniemi ja Teppo Kulo
Liiton toimistosta sopimusasiantuntijat Terho Ihalainen ja Janne Heinimäki

Uusi kaivosturvallisuusopas

Suomalaisessa kaivosteollisuudessa on tapahtunut 2000-luvulla muutoksia niin omistuspohjan laajentumisessa kuin lainsäädännössäkin. Muutokset ovat vaikuttaneet myös kaivosten turvallisuustoimintaan ja tuoneet mukanaan uusia vaatimuksia ja piirteitä niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin säädöksistä, standardeista ja käytännöistä.

Lisätietoja oppaasta sivulta www.prokaivos.fi/ajankohtaista/uusi-kaivosturvallisuusopas-julkaistu/

Kaivosalan työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Janne Heinimäki, 020 77 41094 tai 040 837 8198, janne.heinimaki@metalliliitto.fi

Sopimusasiantuntija Terho Ihalainen, 020 77 41090 tai 050 584 1638, terho.ihalainen@metalliliitto.fi