Kaivosala

Jäsenet työskentelevät kaivosteollisuutta harjoittavissa yrityksissä.

Jäseniä alalla on kahdeksassa ammattiosastossa noin 1 850.

Alalla noudatetaan Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuus ry:n välistä malmikaivosten työehtosopimusta.

Uusi kaivosturvallisuusopas

Suomalaisessa kaivosteollisuudessa on tapahtunut 2000-luvulla muutoksia niin omistuspohjan laajentumisessa kuin lainsäädännössäkin. Muutokset ovat vaikuttaneet myös kaivosten turvallisuustoimintaan ja tuoneet mukanaan uusia vaatimuksia ja piirteitä niin suomalaisista kuin kansainvälisistäkin säädöksistä, standardeista ja käytännöistä.

Lisätietoja oppaasta sivulta www.prokaivos.fi/ajankohtaista/uusi-kaivosturvallisuusopas-julkaistu/

Kaivosalan työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Janne Heinimäki, 020 774 1094 tai 040 837 8198, [email protected]

Sopimusasiantuntija Terho Ihalainen, 020 774 1090 tai 050 584 1638, [email protected]