Työsuojelu työpaikalla 

Turvallisten ja terveellisten työolojen perustana on työpaikkojen oma-aloitteinen työsuojelutoiminta. 

Työnantajan velvollisuus on huolehtia siitä, että työympäristö ja työolosuhteet ovat turvalliset. Myös suojainten ja apuvälineiden hankkiminen, työhön perehdyttäminen, työterveyshuollon järjestäminen ja varhainen epäkohtiin puuttuminen kuuluvat työnantajalle. 

Työntekijöillä on velvollisuus huolehtia oman ja työtoverien turvallisuuden varmistamisesta, noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä, käyttää suojaimia ja apuvälineitä, ilmoittaa vioista ja puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle sekä käyttäytyä asiallisesti muita kohtaan. 

Viranomaisena työsuojeluhallinto huolehtii työolojen vähimmäisvaatimuksista ja niiden noudattamisesta. Viranomaisella on erilaisia hankkeita työelämän kehittämiseksi sekä eri toimialoille painottuvia teematarkastuksia.