Työpaikan ohjelmat ja suunnitelmat ajan tasalle

Työpaikalla on hyvä varautua uusiin erilaisiin tilanteisiin työn tekemisessä ja ylipäätään työyhteisössä. Poikkeavissa tilanteissa auttavat lakisääteiset ohjelmat ja suunnitelmat, jotka monilla työpaikoilla onkin laadittu, mutta sen sijaan niiden päivittäminen unohtuu usein.

On hyvä tarkastaa yhdessä työnantajan kanssa muun muassa tasa-arvosuunnitelma, yhdenvertaisuussuunnitelma, päihdeohjelma, varhaisen tuen malli ja työsuojelun toimintaohjelma sekä kaikki muut ohjelmat ja sopimukset, joita työpaikalla on tehty esimerkiksi koskien työterveyshuollon palveluita.

Alla on hyödyllisiä linkkejä, joilta löytyy tukea suunnitelmien laadintaan ja olemassa olevien suunnitelmien päivittämiseen.

Tasa-arvo

Yhdenvertaisuus

Työterveyshuolto

Päihdetyö työpaikalla