Sairausajan palkka

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan sairastumispäivältä ja sitä seuraavalta yhdeksältä arkipäivältä silloin, kun työsuhde on jatkunut kuukauden. Joissakin työehtosopimuksissa on yksi karenssipäivä. Jos työsuhde on kestänyt alle kuukauden, näiltä päiviltä voi saada puolet palkasta.

Työehtosopimuksessa on yleensä sovittu paremmista eduista, joten kannattaa tarkistaa oman alan työehtosopimuksesta mahdollinen karenssi ja etujen määräytyminen. Voit kysyä asiaa myös työpaikkasi luottamusmieheltä tai soittaa liiton työsuhdenneuvonnan päivystysnumeroon 020 690 447.