Tunnistetaan riskit yhdessä!

Työpaikoilla tarvitaan nyt aktiivista riskienhallintaa, sillä muutostilanteet ja töiden poikkeukselliset järjestelyt voivat synnyttää uusia ja erilaisia riskejä. Työn vaarat on poistettava ja esiintyviä riskejä on hallittava parhaalla mahdollisella tavalla. On myös järjestettävä aikaa niiden tunnistamiseen ja vähentämiseen.

Koko henkilöstön velvollisuus on tehdä yhteistyötä, jotta turvallinen työympäristö voidaan varmistaa. Työntekijällä on oikeus saada tietoa niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat hänen omaan turvallisuuteensa ja terveyteensä. Jokaisella on oikeus tehdä työpaikallaan ehdotuksia vaaratekijöiden ja riskien poistamiseksi ja pyytää työnantajaa toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet.

Tunnistetaan riskit yhdessä ja varmistetaan turvallinen työpaikka.

Katso aiheesta lisää Työturvallisuuskeskuksen videoilta.

Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi

 

Kansainvälisen työturvallisuuspäivän webinaari