Metsäkoneala

Metsäkonealan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan muun muassa koneellisessa puiden kaatamisessa, puutavaran valmistuksessa ja käsittelyssä sekä puutavaran purkamisessa ja kuormaamisessa teollisuuslaitoksissa, varastoilla tai satamassa.

Alalla työskentelee noin 1 400 Teollisuusliiton jäsentä.

Metsäkonealan työehtosopimus on valtakunnallisesti sitova.

Metsäkonealan allekirjoituspöytäkirja 2022-2024

Työehtosopimus alkaa 1.2.2022 ja päättyy 31.1.2024

Yleiskorotus 1.5.2022

Mikäli paikallisesti ei muuta sovita, yleiskorotus on 2 % lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytännön tuntipalkkoihin. (Myös suoritepalkat)

Yleiskorotus 1.4.2023

Mikäli paikallisesti ei muuta sovita, yleiskorotus on 0,9 % lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytännön tuntipalkkoihin. (Myös suoritepalkat)

Yleiskorotus 1.10. 2023

Mikäli paikallisesti ei muuta sovita, yleiskorotus on 0,75 % lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytännön tuntipalkkoihin. (Myös suoritepalkat)

Yhteensä 3,65 % koko sopimuskauden aikana.

Lisät 1.4.2023 lukien

Iltavuorolisä 1,11 euroa/h
Yövuorolisä 2,22 euroa/h

Matkakustannusten korvaukset

Työehtosopimuksen matkakustannustenkorvauksia tarkistetaan sopimuskauden aikana samassa suhteessa kuin verohallituksen niitä koskevat päätökset muuttuvat.

Ohje metsäkonealalle lomauttamiseen luonnonolosuhteista johtuen.

Lomake, Metsäkonealan työehtosopimuksen 3.3§ (2. kappale) mukaiseen luonnonolosuhteista johtuvaan lomautukseen, ilman kahden viikon ilmoitusaikaa. Pakkasrajat ja muut reunaehdot tulee paikallisesti määritellä etukäteen ja ne tulee tiedottaa työntekijöille.

Töihin paluu tapahtuu esteen poistumisten jälkeen, josta ilmoitetaan erikseen työntekijälle paikallisesti sovitulla menettelytavalla.

Mikäli yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, ylläolevat etukäteiset reunaehdot on käytävä läpi yhteistoimintamenettelyssä (YT). Itse luonnonolosuhdelomautuksen toteuttaminen ei edellytä YT-menettelyä.

Samalla voidaan sopia työajanlyhentämispäivien käyttämisestä toistaiseksi ilman ennakkoilmoitusaikaa.

Metsäkonealan työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Jari Sirviö, 020 774 1211 tai 0400 361 925, [email protected]

Sopimusasiantuntija Mirjami Suikki, 020 774 1106 tai 0400 515 941, [email protected]