Metsäkoneala

Metsäkonealan työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan muun muassa koneellisessa puiden kaatamisessa, puutavaran valmistuksessa ja käsittelyssä sekä puutavaran purkamisessa ja kuormaamisessa teollisuuslaitoksissa, varastoilla tai satamassa.

Alalla työskentelee noin 1 400 Teollisuusliiton jäsentä.

Metsäkonealan työehtosopimus on valtakunnallisesti sitova.

Allekirjoituspöytäkirja

Yleiskorotus

Yleiskorotus 1.6.2020

Mikäli paikallisesti ei muuta sovita 1.5.2020 mennessä,
yleiskorotus on 1,5 % 1.6.2020 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytän­nön tunti­palk­koihin.

Yleiskorotus 1.6.2021

Mikäli paikallisesti ei muut sovita 1.5.2021 mennessä,
yleiskorotus on 1,7 % 1.6.2021 lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien käytän­nön tunti­palk­koihin.

Lisät 1.6.2021

  • Iltavuorolisä 1,07 euroa/h
  • Yövuorolisä 2,14 euroa/h

Matkakustannusten korvaukset

Työehtosopimuksen matkakustannustenkorvauksia tarkistetaan sopimuskauden aikana samassa suhteessa kuin verohallituksen niitä koskevat päätökset muuttuvat.

Ohje metsäkonealalle lomauttamiseen luonnonolosuhteista johtuen.

Lomake, Metsäkonealan työehtosopimuksen 3.3§ (2. kappale) mukaiseen luonnonolosuhteista johtuvaan lomautukseen, ilman kahden viikon ilmoitusaikaa. Pakkasrajat ja muut reunaehdot tulee paikallisesti määritellä etukäteen ja ne tulee tiedottaa työntekijöille.

Töihin paluu tapahtuu esteen poistumisten jälkeen, josta ilmoitetaan erikseen työntekijälle paikallisesti sovitulla menettelytavalla.

Mikäli yrityksessä on vähintään 20 työntekijää, ylläolevat etukäteiset reunaehdot on käytävä läpi yhteistoimintamenettelyssä (YT). Itse luonnonolosuhdelomautuksen toteuttaminen ei edellytä YT-menettelyä.

Samalla voidaan sopia työajanlyhentämispäivien käyttämisestä toistaiseksi ilman ennakkoilmoitusaikaa.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksen tulkintaohjeita antaa sopimusasiantuntija Jari Sirviö, 020 774 1211 tai 0400 361 925, [email protected]