Liiton oikeusapu

Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla

Työsuhteessa ilmenneet erimielisyydet pyritään aina ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Oikeusapuun turvaudutaan vasta viimesijaisena keinona silloin, kun asiaa ei syystä tai toisesta saada ratkaistua muulla tavalla esimerkiksi paikallisissa neuvotteluissa tai liiton asiantuntijoiden avustuksella

Lisätietoja erimielisyyksien selvittämisestä täältä.

Missä asioissa oikeusapua voi saada?

Teollisuusliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsen voi saada liitolta avustusta sellaisten oikeudellisten asioiden hoitamisessa, jotka ovat aiheutuneet työsuhdeasioissa tai jäsenen toiminnasta liitossa ja ammattiosastossa. Oikeusapua voi saada myös työtapaturmien ja ammattitautien vahingonkorvausasioissa.

Oikeusavun sisältö?

Oikeusapu kattaa jäsenen oikeudenkäyntikulut ilman omavastuuosuutta ja oikeudenkäyntikulujen enimmäismäärää koskevia rajoituksia. Myönnetty oikeusapu on merkittävä jäsenetu, sillä oikeudenkäyntikulut voivat työsuhderiidoissa nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapua voi saada jäsen, jonka jäsenyys on kestänyt vähintään kolme (3) kuukautta ennen sitä tapahtumaa, jonka perusteella oikeusapua haetaan. Oikeudellinen yksikkö voi yksittäistapauksessa poiketa jäsenyysedellytyksestä, jos siihen on painava syy. Tämän lisäksi edellytetään, että jäsen on suorittanut jäsenmaksunsa liiton sääntöjen mukaisesti. Oikeusavun yleiset edellytykset on kuvattu tarkemmin liiton oikeusapuohjeessa.

Oikeusapuarviointi

Oikeusavun yleisten edellytysten täyttyessä oikeudellinen yksikkö päättää oikeusavun myöntämisestä kokonaisarviolla, jossa otetaan huomioon jutun oikeudelliset menestymismahdollisuudet, juttuun liittyvä taloudellinen intressi ja asian periaatteellinen merkitys liiton jäsenistön kannalta.

Lisätietoa oikeusavusta

Oikeusavun myöntämisen edellytykset ja oikeusavun sisältö on kuvattu kattavammin liiton hallituksen vahvistamassa oikeusapuohjeessa.

Lisätietoja liiton oikeusavusta saa tarvittaessa myös edunvalvonnan päivystysnumerosta 020 690 447, työympäristöyksikön päivystysnumerosta 020 690 449 ja liiton aluekeskuksista.

Esimerkkejä oikeustapauksista löydät tästä linkistä