Osallistu kemikaaliturvallisuuslain uudistukseen

Lakia vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (kemikaaliturvallisuuslaki) ollaan uudistamassa siten, että turvauhat otettaisiin huomioon kemikaalikohteiden eli vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten sääntelyssä ja varautumisessa.

Turvauhalla tarkoitetaan tilannetta, jossa jokin taho tietoisesti aikoo kohdistaa kemikaaleihin tai niiden käsittelyprosesseihin toimia, joiden tarkoituksena on aiheuttaa vahinkoa. Esimerkkejä tahallisista teoista ovat varkaudet, ilkivalta, kiristys ja äärimmilleen vietynä terrorismi.

Uusia vaatimuksia on tulossa niin fyysisen turvallisuuden kuin kyberturvallisuudenkin osalta. Vaatimukset määräytyvät riskiperusteisesti. Karkeasti tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suuronnettomuusvaaran alaisiin laitoksiin kohdistuu enemmän vaatimuksia kuin muihin.

Laissa tarkoitettujen vähäisten kohteiden osalta vaatimukset ovat kevyemmät ja osalle ei välttämättä tule lainkaan uusia vaatimuksia. Riskinarvio perustuu kemikaalin määrän lisäksi käytettävien kemikaalien laatuun ja tuotantolaitoksen sijaintiin.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskuussa 2022. Esitysluonnos on tulossa sidosryhmille lausuttavaksi kevään 2022 aikana.

TEM järjestää asiasta kuulemistilaisuuden 18.2. kello 10 alkaen. Lakimuutosten esittely tapahtuu kello 10–11 ja kysymyksille on varattu aikaa klo 11–12. Tervetuloa mukaan! Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Lisätietoja: Jenni Uljas, [email protected] tai 044 568 2658