Puutuotesektorin arkipyhäkorvaukset keväällä ja kesällä 2024

Hirsitaloteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi ja sunnuntaiksi sattuvat arkipyhät. Tällaisia päiviä vuonna 2024 ovat pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai, ja juhannusaatto, joilta työntekijälle maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan, mikäli työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti ennen arkipyhää vähintään yhden kuukauden.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on myös, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltävänä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös sellaisessa tapauksessa, että arkipyhä sattuu työntekijän vuosiloman ajaksi tai ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa, tai alle kymmenen vuotta vanhan lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalta.

Työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen myös niiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat lomautuksen alusta luettuna 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle.

Arkipyhänä työskentelystä maksetaan arkipyhäkorvauksen lisäksi sunnuntaityökorvaus ja mahdollinen ylityö- ja viikkolepokorvaus.

Juhannuksena, pääsiäisenä, vappuna ja helluntaina suoritetusta työstä maksetaan 200 prosentilla korotettu palkka.

Puusepänteollisuus

Korvattavia arkipyhiä ovat muuksi viikonpäiväksi kuin lauantaiksi ja sunnuntaiksi sattuvat arkipyhät. Tällaisia päiviä vuonna 2024 ovat pitkäperjantai, toinen pääsiäispäivä, vapunpäivä, helatorstai ja juhannusaatto, joilta työntekijälle maksetaan kahdeksan tunnin palkka keskituntiansion mukaan, mikäli työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti ennen arkipyhää vähintään yhden kuukauden.

Arkipyhäkorvauksen edellytyksenä on myös, että työntekijä on työtuntijärjestelmän mukaisesti työssä joko viimeisenä arkipyhää edeltävänä tai sen jälkeen lähinnä seuraavana työpäivänä.

Arkipyhäkorvaus maksetaan myös sellaisessa tapauksessa, että arkipyhä sattuu työntekijän vuosiloman ajaksi tai ajaksi, jolta työntekijälle maksetaan sairausajan palkkaa, tai alle kymmenen vuotta vanhan lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalta.

Työntekijällä on oikeus arkipyhäkorvaukseen myös niiltä arkipyhiltä, jotka sattuvat lomautuksen alusta luettuna 15 ensimmäisen kalenteripäivän ajalle.

Arkipyhänä työskentelystä maksetaan arkipyhäkorvauksen lisäksi sunnuntaityökorvaus ja mahdollinen ylityö- ja viikkolepokorvaus.

Mikäli on sovittu työskentelystä pääsiäislauantaina tai juhannusaattona maksetaan työstä 200 prosentilla korotettu palkka.

Bioteollisuus ja mekaaninen metsäteollisuus

Bioteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa arkipyhäkorvauksista sovitaan yrityskohtaisesti.