Söckenhelgsersättningar inom trävarusektorn våren och sommaren 2024

Timmerhusindustri

Söckenhelger som infaller på annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar är långfredag, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton, och för de här dagarna betalas arbetstagaren lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, om anställningen pågått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen.

För att få söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat arbetat antingen under den närmaste arbetsdagen före eller efter söckenhelgen.

Söckenhelgsersättning betalas också för sådana sockendagar som infaller under arbetstagarens semester, tid då sjuklön betalas, eller vid frånvaro p.g.a. sjukdom hos barn under tio år.

Arbetstagaren är även berättigad till söckenhelgsersättning för sådana söckenhelger som infaller inom 15 kalenderdagar från det att en permittering har börjat.

Vid arbete under söckenhelg betalas förutom söckenhelgsersättning också ersättning för söndagstillägg och möjligtvis också övertidstillägg och veckoviloersättning.

Om man avtalat om att arbete på långfredag, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton är lönen höjd med 200 procent.

Snickeriindustrin

Söckenhelger som infaller på annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar är långfredag, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton, och för de här dagarna betalas arbetstagaren lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, om anställningen pågått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen.

För att få söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat arbetat antingen under den närmaste arbetsdagen före eller efter söckenhelgen.

Söckenhelgsersättning betalas också för sådana sockendagar som infaller under arbetstagarens semester, tid då sjuklön betalas, eller vid frånvaro p.g.a. sjukdom hos barn under tio år.

Arbetstagaren är även berättigad till söckenhelgsersättning för sådana söckenhelger som infaller inom 15 kalenderdagar från början av en permittering.

Vid arbete under söckenhelg betalas förutom söckenhelgsersättning också ersättning för söndagstillägg och möjligtvis också övertidstillägg och veckoviloersättning.

Om man avtalat om att arbete på påsklördagen eller midsommarafton är lönen höjd med 200 procent.

Bioindustri och mekanisk skogsindustri

Inom bioindustrin och den mekaniska skogsindustrin avtalas ersättning för söckenhelger på företagsbasis.