Söckenhelgsersättningar inom trävarusektorn våren och sommaren 2022

Timmerhusindustri

Söckenhelger som infaller på annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar är långfredag, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton, och för de här dagarna betalas arbetstagaren lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, om anställningen pågått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen.

För att få söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat arbetat antingen under den närmaste arbetsdagen före eller efter söckenhelgen.

Söckenhelgsersättning betalas också för sådana sockendagar som infaller under arbetstagarens semester, tid då sjuklön betalas, eller vid frånvaro p.g.a. sjukdom hos barn under tio år.

Arbetstagaren är även berättigad till söckenhelgsersättning för sådana söckenhelger som infaller inom 15 kalenderdagar från det att en permittering har börjat.

Punkt 10.10 i kollektivavtalet som gäller driftstopp = arbetstagare som arbetar under påsk, första maj, pingst och midsommar, betalas förhöjd lön på 200 %, inklusive övertidsersättningar, men inte ersättning för veckovila enligt 28 § i arbetstidslagen.

Snickeriindustrin

Söckenhelger som infaller på annan veckodag än lördag eller söndag ersätts. Sådana dagar är långfredag, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag och midsommarafton, och för de här dagarna betalas arbetstagaren lön för åtta timmar enligt medeltimförtjänsten, om anställningen pågått oavbrutet minst en månad före söckenhelgen.

För att få söckenhelgsersättning förutsätts dessutom att arbetstagaren i enlighet med arbetstidsschemat arbetat antingen under den närmaste arbetsdagen före eller efter söckenhelgen.

Söckenhelgsersättning betalas också för sådana sockendagar som infaller under arbetstagarens semester, tid då sjuklön betalas, eller vid frånvaro p.g.a. sjukdom hos barn under tio år.

Arbetstagaren är även berättigad till söckenhelgsersättning för sådana söckenhelger som infaller inom 15 kalenderdagar från början av en permittering.

Utöver söckenhelgersättning vid betalning under söckenhelg betalas söndagsarbetsersättning och en eventuell ersättning för övertid och veckovila.

Om det finns en överenskommelse om att arbeta på påsklördag eller midsommarafton betalas lönen förhöjd med 200 procent.

Bioindustri och mekanisk skogsindustri

Inom bioindustrin och den mekaniska skogsindustrin avtalas ersättning för söckenhelger på företagsbasis.