Bildäcksbranschen

I bildäcksbranschen jobbar cirka 800 av Industrifackets medlemmar. Branschens arbetstagare jobbar bland annat med däckmontering, ytbehandling och i en del företag med små bilmonteringsarbeten.

Kollektivavtalet för bildäcksbranschen ingås med Bildäcksförbudet r.f. Kollektivavtalets bestämmelser tillämpas på Bildäcksfacket r.f.:s medlemsföretag och arbetstagare i dessa. Dessutom är kollektivavtalet ett så kallat allmänbindande avtal som ska följas även i icke-organiserade företag.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Tarja Dolk, 020 774 1118 eller 050 303 9292, [email protected].