Löneuppgörelsen i bildäcksbranschen

Det nya kollektivavtalet för bildäcksbranschen gäller för tidsperioden 8.3.2023–31.1.2025.

Löneförhöjningarna enligt det nya avtalet bildas av en allmän lönehöjning på 5,5 % och engångsersättningar till värdet av 800 euro.

Lönerna höjs i december i år genom en allmän lönehöjning på 2,2 procent. I juni 2024 höjs lönerna igen med 3,3 procent.

Engångsersättningen på 800 euro betalas ut i två omgångar i år. Hälften, det vill säga 400 euro, i maj 2023 och den andra ersättningen på likaså 400 euro i augusti 2023. Det går skatt på summorna.

Tabellönerna följer den allmänna lönehöjningen båda avtalsåren det vill säga sammanlagt 5,5 procent under två år. Tilläggen höjs med 3,3 procent från och med 1.2.2024.

Läs mer om det nya kollektivavtalet här (på finska).