Nytt kollektivavtal i skogmaskinbranschen

Förhandlingarna mellan Industrifacket och arbetsgivarorganisationen Maskinföretagarna rf har avslutats med att parterna kommit tecknat ett nytt kollektivavtal för skogsmaskinbranschen.

Avtalet gäller för två år och avtalsperioden är 1.3.2024–31.1.2026.

Förhandlingsresultatet stod klart 21.2. och fram till 29.2 hade både Industrifackets och Maskinföretagarnas beslutsfattande organ godkänt avtalsuppgörelsen.

Allmänna löneförhöjningar:

Maj 2024 0,55 €/h
Maj 2025 0,50 €/h

Tillägg för skiftesarbete från och med 1.5.2024 Tillägg för kvällsarbete 1,15 euro/h och tillägg för nattarbete 2,30 euro/h.

Reseersättningar från och 1.3.2024

Personbil 0,57 euro/km
+ person i bilen 0,04 euro/km
Servicekörning 0,61 euro/km
Uppehåll 42 euro/övernattningsdygn
Måltidsersättning 12,75 euro/dag
Höjd måltidsersättning 22,35 euro/dag

Kollektivavtalet kommer att publiceras på Industrifackets webbplats då översättningen är klar.

Bestämmelserna i skogsmaskinbranschens kollektivavtal tillämpas bland annat på maskinell skogshuggning- och röjning, tillverkning och behandling av trävaruprodukter och lastning av trävaror i industrianläggningar, lager eller hamnar.