Jämställdhet och likabehandling

Ett jämställt och lika bemötande hör till ett sunt arbetsliv och samhälle, och styrs och övervakas av jämställdhets- och diskrimineringslagen. En arbetsplats där dessa saker är i ordning och där man i samverkan värnar om och utvecklar dem är psykosocialt sund för en arbetstagare. Gemensamt framtagna planer är de viktigaste verktygen för att förebygga och identifiera diskriminering och trakasserier. En arbetsplats med lika behandling och en jämlik verksamhetskultur är en eftertraktad och uppskattad arbetsplats, där personalens engagemang och låga omsättning är lätt att se och mäta.

Rättvisa förfaranden på en arbetsplats börjar från platsannonsen och fortsätter hela vägen fram till pensioneringen. Arbetstagare måste skyddas från trakasserier och diskriminering under alla skeden av sitt anställningsförhållande.