Arbetsbelastning

Arbetsbelastningen kan grovt delas in i två delområden: fysisk och mental belastning.

Fysisk belastning orsakas av besvärliga arbetsställningar, manuella lyft av tunga föremål, upprepade rörelser och arbete vid datorn. Den fysiska belastning ökar bland annat av buller, luftföroreningar, höga/låga temperaturer och exponering för kemikalier.

Psykisk belastning kan orsakas av alltför lätta eller svåra arbetsuppgifter, för mycket eller för lite arbete, faktorer i den sociala miljön eller avsaknaden av en social miljö. Även språkfrågor kan vara psykiskt belastande. Språket som används på arbetsplatsen kan ett annat än arbetstagarens modersmål. Arbetsinstruktionerna kan vara på ett främmande språk, till exempel på engelska. Det kan också hända att en medarbetare eller kund inte talar svenska eller finska eller samma språk.

Belastningsfaktorerna på en arbetsplats kan inte elimineras helt.