Teknisk service och tekniskt underhåll

Bestämmelserna i kollektivavtalet tillämpas på medlemsföretag i Servicebranschens arbetsgivare PALTA rf och på anställningsförhålladen för arbetstagare  som arbetar med olika tekniska, mekaniska och övriga drift-, underhålls- och serviceuppgifter samt projektuppgifter i anslutning till nämnda uppgifter inom fastigheter och industri, dock inte med service- och underhållsuppgifter som anknyter till tillverkningsindustrins egna produkter.

Kollektivavtalet omfattas av cirka 1 000 medlemmar i Industrifacket.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Asta Kääriäinen 020 774 1450 eller 0400 778 510, [email protected]