Industrifacket sade upp kollektivavtalet för teknisk service och tekniskt underhåll

Industrifacket har sagt upp kollektivavtalet för avtalsbranschen teknisk service och tekniskt underhåll. Avtalet är uppsagt från och med slutet av november 2022.