Drygt 300 förslag om förändringar i kollektivavtalen

Industrifacket förbereder sig på kollektivavtalsförhandlingar i flera olika avtalsbranscher. De flesta av avtalen skulle ha gällt i ett år till om höstens förhandlingar med arbetsgivarsidan om löneförhöjningarna för nästa år inte skulle ha strandat.

Parternas syn på löneförhöjningarna för nästa år låg för långt ifrån varandra. Därför sade Industrifacket upp kollektivavtalen inom teknologi- och kemisektorn. De avtal som Industrifacket har med Teknologiindustrins arbetsgivare och Servicebranschens arbetsgivare Palta gäller fram till slutet av november och avtalen med Kemiindustrin rf gäller fram till årsskiftet.

Efter att avtalen sades upp bad Industrifacket att förbundets fackavdelningar lägger fram kollektivavtalsinitiativ för förändringar i avtalen. Sammanlagt 322 initiativ skickades in. Utgående från initiativen lägger avtalsbranscherna sina mål inför kollektivavtalsförhandlingarna. Sektordirektionerna samlas för att gå igenom initiativen under nästa vecka.

Kollektivavtalsförhandlingarna har ännu inte inletts. Förhandlingarna med arbetsgivarna inom kemiindustrin inleds i mitten av november. Industrifackets och Teknologiindustrins arbetsgivare representanter träffas 1.11 och kommer överens om tidtabellen för förhandlingarna. Under den här veckan blir kommer Industrifacket överens om förhandlingstidtabellen för förhandlingarna med Palta.